Vid överlåtelse

Kontroll av lägenhet

Enligt nya regler kontrollerar vi alla lägenheter i samband med försäljning och ägarbyte.
Den utförs av NBF, Norra Biskopsgårdens Fastighetsförvaltning
OBS! Ny medlem kommer ej godkännas innan kontrollen är utförd
Vi kontrollerar de system, som hör till fastigheten: vatten/avlopp, el, ventilation och värme.
Du får efteråt ett protokoll, där det bland annat framgår om något måste åtgärdas.
Kontrollen gäller inte städning eller lägenhetens utseende eller liknande.
Kontrollen skapar en trygghet mellan säljare och köpare, så att ingen kan ställa felaktiga krav i efterhand.
Ring eller mejla tel nr 0707-492011 och bestäm en tid som passar. dennis.fridh@nb-fast.se
Vi önskar dig lycka till i ditt nya boende.
Termostater
Termostatventilerna på elementen har till uppgift att dels hålla en jämn
rumstemperatur, dels ta till vara tillskottsvärmen från t ex belysning,
människokroppen och solljuset.
Högsta siffran på termostaten motsvarar ca 21 grader. Steget mellan varje
siffra på termostaten motsvarar ungefär 2 grader i rumstemperatur.
Är värmesystemet injusterat och termostaten inställd på max , så
är elementet varmare upptill än nedtill. Om temperaturen i rummet börjar
överstiga 22 grader minskar värmen från elementet.
Ökar tillskottsvärmen, t ex en dag med mycket sol, kan termostatventilen
stänga elementet helt. De blir då så småningom kalla, men är helt i sin ordning.
Rumstemperaturen är ändå den önskade och kanske mer.
Vädra gärna - men bara en kort stund! Ett öppet fönster får termostaten att öka
värmen.
Termostaten kan ställas in för lägre temperatur temporärt i t ex ett sovrum eller
under en längre tid i ett rum som inte används. En förutsättning för denna lägre
temperatur är i så fall att dörren till rummet är stängd.
Är det för varmt inomhus? Ändra termostaten till en lägre temperatur.
Tjocka gardiner eller möbler får inte placeras framför termostatventilen,
eftersom luftcirkulationen kring temperaturkännaren måste vara god för att
ventilen skall fungera tillfredsställande.
Luftning av element är endast tillåtet att göra av Panncentralens personal.
Skulle det inträffa en vattenläcka då du luftar själv, ligger ansvaret på dig.
Meddela NBPC omedelbart om du märker att det droppar från något element.
Ventilation
Ventilationen inomhus är mycket viktig för att vi ska må bra. Var därför noga
med att följa de här föreskrifterna, annars fungerar ventilationen dåligt och
inne-luften försämras. Med ventilation menas att bostaden tillförs friskluft
samtidigt som den använda luften sugs ut.
För ventilationssystem med frånluftsfläktar gäller följande:
Frisk luft tillförs lägenheten igenom ventiler i sovrummen och vardagsrummet.
Den använda luften sugs ut ur lägenheten från köket, badrummet och
klädkammaren. Alla rum ventileras indirekt under eller överdörrarna.
Det är mycket viktigt att man inte stänger friskluftsventilerna som sitter på
väggen eller vid fönstret. Om de är stängda kan luften inte cirkulera och detta
kan orsaka tråkigheter som dålig inneluft, kondens på fönstren, mögelangrepp
och drag. ( Eventuella friskluftsventiler som är placerade i köket är dock en
föråldrad konstruktion och skall stängas för bästa resultat).
Om man stänger flera friskluftsventiler får man en ”tätare” lägenhet. Ju tätare
det blir, desto högre blir lufthastigheten i de öppningar eller otätheter som finns
kvar. Det kan få det något oväntade resultatet att den ”täta” lägenheten
upplevs som dragigare än den ”otäta”. Om man då försöker täppa till detta
drag blir resultatet motsatt och det blir ännu dragigare på andra ställen i
lägenheten. Dessutom blir ventilationen otillräcklig.
Vill man hindra matos från att sprida sig i lägenheten
ska man ha fönstren och friskluftsventilerna i köket stängda och istället öppna
en dörr till ett angränsande rum, där ett fönster gärna får stå öppet. Då skapas
en luftström som cirkulerar från andra rum, mot köket, ut genom ventilen. På så
sätt hindras köksluften att sprida sig till andra rum. Tänk dock på att inte vädra för länge.
Tänk på att det är viktigt att hålla alla ventiler rena från smuts för att få en bra
luftgenomströmning.
Tänk på att villafläktar inte är tillåtet att installera, endast kolfilterfläktar.
Avlopp
Matfett och olja
Häll aldrig ut matfett eller olja i avloppet!
Fett stelnar när det kyls ner och kan orsaka stopp i ledningarna.
Ta för vana att torka ur stekpannan med hushållspapper innan du sköljer den. Släng pappret i soppåsen.
Om du använder större mängder olja, till exempel om du friterar mat, ska du hälla den använda frityroljan en förslutningsbar förpackning och slänga den bland de brännbara soporna. Teblad skall läggas i det biologiska avfallet.

Kabel-TV och Bredband

Föreningarna har avtal med Tele2 med ett grundpaket som levereras digitalt.
Tele2 levererar även bredband i samma nät.

Felanmälan
90 222
OBS
Var noga med att kontrollera din antennkabel och TV innan felanmälningen
FIBERLAN
Föreningarna har avtal med Telia (Torviggen, Regnbågen, Stjärnbilden och Karlavagnen) och Telenor Soluret och Vindrosen) samt Barometern med Tele2 om att leverera tjänster i FiberLan-nätet.
Din förening
Överlåtelser
Nycklar
Parkeringsplatser
Inre fond
Bokningssystem till tvättstugan
HSB Göteborg
Medlemsskap
Autogiro
NBF
Fel på maskiner i tvättstugan
Läckande kranar
Stopp i avlopp
Lokaluthyrning
Strömbrytare och vägguttag, standard
Belysning andra fel i allmänna utrymmen